بهشت ، یک مکان نیست ، سطحی از آگاهی است
به نام انسان شریف ، شرافت ، انسانیت ، خرد ، آگاهی و مهربانی

این اولین و آخرین زندگی ماست ، معنا در زندگی ما توسط خود ما ساخته می شود


 پروفسور لارنس کراوس  ( لاورنس ماکسول کراوس ) Lawrence Maxwell Krauss ؛ فیزیک دان و کیهان شناس .
جسارت پذیرفتن هستی آن گونه که هست ، نه آن گونه که می خواهیم باشد . زندگی معنایی ندارد ، ما هستیم که زنده بودن مختصر خود معنا می بخشیم .

 

نوشته شده در تاریخ 1394/1/5 و در ساعت : 17:22 -گرداورنده : hardtimes
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات سایت
Copyright © 2011 by hardtimes.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com