بهشت ، یک مکان نیست ، سطحی از آگاهی است
به نام انسان شریف ، شرافت ، انسانیت ، خرد ، آگاهی و مهربانی

▶ فیلم های آموزشی علوم پزشکی           

                                                                                                                     

نوشته شده در تاریخ 1393/1/15 و در ساعت : 11:17 -گرداورنده : hardtimes
آخرین مطالب نوشته شده
صفحات سایت
Copyright © 2011 by hardtimes.samenblog.com | designed by tagvim.samenblog.com